Mediacja - Nasze działania - pracodawcy.info.pl

Mediacja

Prowadzimy dla przedsiębiorców usługi mediacji. Występujemy ze środkami odwoławczymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy rozwiązywać spory pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi.
Mediacje są poufnym, dobrowolnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności cieszącej się ich zaufaniem osoby trzeciej. Mediacje prowadzone są w atmosferze bezstronności, gdzie strony mają równe prawo głosu i są jednakowo traktowane przez mediatora. Wymierną korzyścią skorzystania z tego rodzaju usług jest oszczędność czasu oraz relatywnie niższe koszty względem postępowania sądowego. 
Szczegółową ofertę współpracy prezentujemy na indywidualne zapytanie Klienta. 
Kontakt:
Hanna Wygocka
dyrektor biura

+48 601 627 581
+48 52 524 09 20
biuro@pracodawcy.info.pl