Dialog 2.0

Projekt Dialog 2.0 realizujemy w partnerstwie z Politechniką Bydgoską (Lider) oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym. Jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego realizacja trwa w latach 2019-2021. Strategie rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym wskazują na potrzebę lepszego systemu innowacyjności. Dlatego istotnym czynnikiem  projektu jest potencjał naukowców i ich zdolność do komercjalizacji innowacji we współpracy z przedsiębiorcami. 
Realizacja tych złożeń wymaga rozwijania nowej formuły dialogu korespondującego ze ścisłą współpracą proinnowacyjną nauki i biznesu. Głównym interesariuszem i beneficjentem projektu jest Lider  - największa w regionie kujawsko-pomorskim uczelnia techniczna, wspierana przez  dwóch partnerów z otoczenia gospodarczego. Na jej potrzeby wspólnie poszukujemy nowych rozwiązań (też technologicznych) zmierzających do poprawy komunikacji z przedsiębiorcami i zwiększenia współpracy badawczo-rozwojowej. 
W projekcie zaplanowane są działania: audyt potencjału uczelni, analiza potrzeb przedsiębiorców, budowa sieci współpracy regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu z zespołami badawczymi uczelni, czy też przeprowadzenie serii warsztatów Smart Labs (proces przedsiębiorczego odkrywania na podstawie metodologii wypracowanych przez Platformę S3 oraz Bank Światowy).  
Partnerstwo wpłynie na zbudowanie relacyjnego modelu dialogu i współpracy proinnowacyjnej Politechniki Bydgoskiej z otoczeniem biznesowym. Działania projektu wpisują się w środowisko 2.0, bowiem łączą wykorzystanie nowoczesnych technologii z ludzkim zaangażowaniem na rzecz rozwoju innowacyjności. 
Projekt Dialog 2.0 jest odpowiedzią na potrzebę nowoczesnego komunikowania się uczelni wyższych z ich otoczeniem zewnętrznym.