Doradztwo

Oferujemy przedsiębiorcom analizę i pomoc we wdrażaniu potrzeb rozwojowych oraz praktyczne informacje związane z nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami. Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów strategicznych, zapewniamy konsultacje i opinie eksperckie w różnych obszarach dotyczących funkcjonowania firmy. Nasze usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków unijnych, ponieważ posiadamy akredytację w Bazie Usług Rozwojowych. O wysokiej jakości naszej oferty doradczej świadczy również status Ośrodka Innowacji. Dysponujemy zespołem doświadczonych konsultantów, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa strategicznego, marketingu, zarządzania i finansowania rozwoju. Na życzenie klienta chętnie przedstawimy referencje.  

Doradztwo w  finansOWANIU, marketingu, administracji i organizacji firmy:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji lub zmiany zakresu działalności gospodarczej,
 • analiza struktury organizacyjnej i metod zarządzania,
 • analiza powiązań osobowych i kapitałowych firmy,
 • audyt ochrony danych osobowych i opracowanie niezbędnej dokumentacji,
 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opracowanie biznes planów na potrzeby wniosku dotacyjnego, kredytu, pożyczki, leasingu,
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw,
 • sporządzanie prognoz finansowych,
 • opracowanie strategii rozwoju firmy, w tym strategii marketingowych, czy społecznej odpowiedzialności,
 • rozliczanie projektów unijnych.

Doradztwo proinnowacyjne:

 • przeprowadzenie audytu innowacyjności obejmującego przede wszystkim analizę pozycji rynkowej, finansów, organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej firmy,
 • doradztwo we wdrożeniu innowacji, w tym identyfikacja technologii, pomoc w określeniu modelu biznesowego,
 • wsparcie w poszukaniu partnera dla wspólnej realizacji prac B+R i nowego produktu,
 • pomoc w negocjacjach  i zawarciu umowy z dostawcą technologii,
 • analiza opłacalności inwestycyjnej i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
 • pomoc w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym uzyskaniu ochrony tej własności,
 • doradztwo w prowadzeniu współpracy z jednostkami naukowymi,
 • pomoc w inicjowaniu powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów.
Szczegółową ofertę chętnie przygotowujemy na indywidualne zapytanie. 
Kontakt w sprawie usług doradczych:
Lech Światły
zastępca dyrektora biura

+48 661 528 009
+48 52 524 09 20
pk@pracodawcy.info.pl

Referencje 
od naszych klientów