Webinarium: Polski Ład - zmiany w podatkach

Dodano: 12.01.2022 Data wydarzenia: 24.01.2022 - 24.01.2022
Dziękujemy za udział w webinarium. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:
- zmiany w podatku od towarów i usług,
- omówienie zmian przepisów wprowadzonych do ustawy PIT.
________________________________________________
We współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zapraszamy na bezpłatne webinarium: POLSKI ŁAD-ZMIANY W PODATKACH w dniu 24.01.2022 r. (rozpoczęcie o godz. 10.00) na platformie Microsoft Teams.
Agenda spotkania:
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 - 10:45 Zmiany w podatku od towarów i usług:
- podatnik bezgotówkowy (regulacje, zachęty i sankcje)
- grupy VAT.
- rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla niektórych podmiotów.
Prelegent: Rafał Przybylak - kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem IAS  w Bydgoszczy

10:45 - 12:00 Omówienie zmian przepisów wprowadzonych do ustawy PIT:
- skala podatkowa
- wspólne rozliczenie małżonków
- osoba samotnie wychowująca
- ulga prorodzinna
- nowe ulgi w PIT
- zwolnienia przedmiotowe
- odliczenia od dochodu
- nielegalne zatrudnienie
- leasing
- amortyzacja
- najem
- ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
- inne rozwiązania wprowadzane przez Polski Ład
Prelegent: Alina Lipka - starszy ekspert skarbowy w Referacie Nadzoru nad Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy

12:00 - 12:30 Pytania uczestników
 
Udział w webinarium jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20.01.2022 r. poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego:http://bityl.pl/d0k0q 
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu link do spotkania. Link zostanie przesłany po zakończeniu rekrutacji na webinarium w dniu 21.01.2022r.

CZYTAJ RÓWNIEŻ