Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw - Aktualności - pracodawcy.info.pl

Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw

Dodano: 13.05.2023 Data wydarzenia: 31.05.2023 - 31.05.2023
Zaplanowaliśmy Zgromadzenie Ogólne Członków Pracodawców Pomorza i Kujaw, które odbędzie się w dniu 31.05.2023 roku (rozpoczęcie o godz. 10:00, Hotel Słoneczny Młyn przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy). 
Podczas Zgromadzenia Ogólnego wystąpi Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP – ogólnopolskiej organizacji, w której strukturach nasz związek funkcjonuje od początku działalności.
Podsumujemy rezultaty działalności naszej organizacji w 2022 roku. Odbędą się wybory do organów statutowych na kadencję 2023-2027. Podczas posiedzenia zaplanujemy budżet i program działania. Zostaną też zaprezentowane aktualne informacje na temat dofinansowania na rozwój firm w perspektywie 2021-2027.
W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyć będą przedstawiciele firm członkowskich i zaproszeni goście z otoczenia organizacji. Zgodnie z przekazanymi zaproszeniami prosimy o potwierdzenie udziału do 24.05.2023 na adres potwierdzenia@pracodawcy.info.pl lub poprzez platformę członkowską. 

PORZĄDEK OBRAD
Rok 2022 był dla nas okresem szczególnym. To rok jubileuszowy, w którym związek obchodził 30-lecie swojej działalności. Do tego rok pełen wyzwań. Przedsiębiorcy są jednak dobrze przygotowani do prowadzenia biznesu w trudnych warunkach. Jesteśmy dumni z tego, że rozwinęliśmy społeczność otwartą na wdrażanie innowacji i zaangażowaną społecznie. W 2022 roku zorganizowaliśmy szereg wydarzeń pozwalających na wymianę doświadczeń i kontaktów. Prowadziliśmy szeroką współpracę z wieloma partnerami z sektora nauki, biznesu i administracji. Dziękujemy za integrację biznesową, dialog i otwartość na problemy pracodawców. Rezultaty naszych działań w 2022 roku prezentujemy w sprawozdaniu. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ